HSU

Izborna lista: Hrvatska stranka umirovljenika

Objavljeno : 11. 12. 2007

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU

Nositelj liste: IVAN JAKOBLJEVIĆ, Hrvat Osijek, K.P.Svačića 27, 102253684, Osijek

 1. IVAN JAKOBLJEVIĆ Hrvat Osijek, K.P.Svačića 27 102253684, Osijek M
 2. SOFIJA MAJIĆ Neopred. Osijek, Opatijska 15 15237123, Osijek Ž
 3. STJEPAN KIŠIČEK Hrvat Osijek, Dunavska 4 102555610, Osijek M
 4. VIKTORIJA HRŽICA Hrvatica Tenja, V.Mačeka 111a 14448765, Osijek Ž
 5. IŠTVAN HARANGOZO Hrvat Višnjevac, I.Filipovića 51 101459124, Osijek M
 6. MARINA PURGAR Hrvatica Osijek, Bosanska 12a 102591842, Osijek Ž
 7. MARICA SUŽNJEVIĆ Hrvatica Josipovac, Osječka 44 101126401, Osijek Ž
 8. VESNA RADMILOVIĆ Hrvatica Osijek, Strossmayerova 66 101845857, Osijek Ž
 9. LUCIJA LAZIĆ Hrvatica Osijek, Vukovarska 90 13767692, Osijek Ž
 10. MIROSLAVA JARAMAZ Hrvatica Osijek, Gornjodravska obala 89a 100452304, Osijek Ž
 11. MARKO JURIŠIĆ Hrvat Osijek, Podgoračka 12 102847389, Osijek M
 12. NENAD KRAČUN Hrvat Višnjevac, K.Trpimira 15 102897683, Osijek M
 13. ZLATKO TIRIĆ Hrvat Osijek, Vukovarska 86 14110953, Osijek M
 14. JAKOV PAVIĆ Hrvat Osijek, Subotička 7 100693092, Osijek M
 15. DAVOR LESAR Hrvat Osijek, I.Gundulića 13 102335784, Osijek M
 16. NEDELJKO BEZMAREVIĆ Crnogorac Osijek, Dragonjska 14 14991724, Osijek M
 17. STJEPAN BELOŠEVIĆ Hrvat Josipovac, Osječka 92 100464873, Osijek M
 18. DAMIR VUKOVIĆ Hrvat Osijek, Prenjska 8 100391208, Osijek M
 19. BRANKA FRANKIĆ Hrvatica Osijek, Sutlanska 19 13982467, Osijek Ž
 20. TAJANA GRGURIĆ Hrvatica Tenja, B.Radičevića 79b 101907998, Osijek Ž
 21. DAMIR ŽOHAR Hrvat Osijek, Vukovarska 103 100542876, Osijek M
 22. MILICA GLAVAŠ Hrvatica Osijek, Frankopanska 93a 100320951, Osijek Ž
 23. IVAN KROLO Hrvat Osijek, Motovunska 7 100935520, Osijek M
 24. MATO LONČAR Hrvat Osijek, Sjenjak 41 14679997, Osijek M
 25. BLAŽENKA JOVANOVSKI Hrvatica Osijek, Banova 78 12029443, Osijek Ž